Tjenbé red, mé moli…

(Pou la JET, Jounen Enternasional pou la Tolérans 16 Novanm)

— Par Daniel M. Berté —

Annou tjenbé red manmay, mé annou moli osi yonn-dé ti-may…

An ti-may anlè laviolans pou nou ni titak tolérans
An ti-may adan médizans pou sa ni tibren plis désans
An ti-may épi la drogans pou nou pé sové ladolésans
An ti-may adan la bonbans pou nou pa trapé tro gro pans

Annou tjenbé red manmay, mé annou moli osi yonn-dé ti-may…

An ti-may adan larogans pou nou viv épi plis klémans
An ti-may an malélivans pou sa pé ni mwens endésans
An ti-may dan lé gran balans pou nou pa kréyé autan aksidans
An ti-ma’y dan lentolérans pou pé arété lé mové puisans

Annou tjenbé red manmay, mé annou moli osi yonn-dé ti-may…

An ti-ma’y dan la makrélans pou pé viv épi tibren plis pridans
An ti-may dan la jalouzans pou ni titak plis oto-ekzijans
An ti may adan la vanjans pou nou pé sa ni mwens soufrans
An ti-may dan lé maltrétans pou montré nou ni la rikonésans

Annou tjenbé red manmay, mé annou moli osi yonn-dé ti-may…

An ti-ma’y adan dézodans pou nou pé sa viv an entèlijans
An ti-ma’y adan la jourans pou pôté respé ba lé asandans
An ti-may adan lensolans pou nou pé trapé an ti zizi’ng chans
An ti-may adan la poluans pou nou ni an bel péyi-providans

Annou tjenbé red manmay, mé annou moli osi yonn-dé ti-may…

An ti-may dan lé maléfik-kroyans pou nou pa tonbé dan la dékadans
An ti-may adan la malparlans pou pé ba kô-nou plis bon-lodians
An ti-may dan la dékalans pou nou pé gadé bon-kalté vayans
An ti-may dan la délenkans pou nou trapé plis enportans

Annou tjenbé red manmay, mé annou moli osi yonn-dé ti-may…

An ti-may dan lé zenpridans pou montré ki nou ni konpétans
An ti may an zenzen-manigans ka fè nou pèd chimen bon-sans
An ti-may an tout mové gès an « ans » man bliyé isiya par ensifizans…
Annou moli an lo ti may, èk annou kontinyé tjenbé rèd manmay

Daniel M. Berté 10114