TCSP

— Par Daniel M. Berté —

O pipiri chantan moun batjé a Carrère

Parmi, kat tianmay épi dé vié granmer

Démaraj an dousè, aré l’Aéroport

An majò an motan déklaré: « Mwen a bòw! »

Misié boustjilé moun pou désann la Lézarde

An vié madanm kriyé : « Avek mwa prené gard ! »

Trasé Chimen’w Souplé Papa !

.Lotobis la apré ka rivé Acajou

Abiyé menm manniè, la ni senk ti-doudou

Arè toudsuit apré sé ta Californie

Woy- woy ! Mi bel madanm, ou sé di Naomie

Nous viré démaré, direksion Chateaubeuf

Lé moun ki débatjé, man konté yo té neuf

Trasé Chimen’w San Pousé

 

An ti moman plita, nou frennen Morne Calebasse

An boul moun ka atann pou pé trapé an plas

Apré ki nou woulé, nou estopé Kerlys

Mi an nonm man konnet, misié Améliyis

Chofè lotobis la rété Croisé manioc

Dé djòlfo ka ponmet yonn-a-lot dé kout tjok

Trasé Chimen’w San Ploté

A sisan met pli lwen, nou za Maurice Bishop

Kartié a transformé, aprézan i o top

Apré nou aresté a François Mitterand

An papa ka wouklé, ka babié an manman

Nou woulé luil-doliv jiska Félix Eboué

Avan laré bis la an boug di : « Dépozé ! »

Trasé Chimen’w San Pléré

 

La gar miltimodal, aré la Pointe Simon

Man désidé alé jik an dènié stasion

Tjidonk nou kontinié jiskan bout Almadies

An gran nonm ka pran tan’y, pas i za tou percli

Nou viré, ek apré Pointe Simon, aré a Caraïbes

An jenn bray ka palé di Messi ka fè drib

Trasé Chimen’w San Pozé

 

Nou kouté’y jiskatan i désann a Dillon

Apré Maurice Bishop, Croisée manioc, Kerlys épi an pon

Apré Chateaubeuf, Californie,Acajou, mi lé Mangles

Chanjman, man fè konsi man viré dan an angl

An alan jisko bout sété l’aré Mahault

La, té ni an prélè ka zayé Marijo 

Trasé Chimen’w San Palé

 

Man déviré lé Mangles pou direksion Carrère

Lézarde, l’Aéroport, moun mété pié a ter

Rivé o terminus, man di : « Rèzdiboner

Pani anboutéyaj, déplasman an douser »

Man fè an bon vwayaj man di “Ovwar chofer”

Man désann an pansan « Man sòti an kwazier ! »

Trasé Chimen’w San Présé

 

Daniel M. Berté 170716