Étiquette : Daneil M. Berté

Sa’w fè Travayè ?

— Par Daniel M. Berté —

Pa ni travay san travayè…
Pou sa ki ni travay ek pou sa ki pèdi’y
pou sa ki anmen travay ek pou sa ki rayi’y
Jòdi sé Prèmié Mé
Bòn fèt lé travayè !!!

Kiltivatè, agrikiltè, mannyokè… Ki nouvèl?
– Mwen pa wouè’y !
Matjè, militè, administratè… Ki divini’w?
– Man pri an tè sèk !
Mè, kanmiyonè, péchè… Kèl son lé dèrnièr ?
– Man ka pwan fè !
Chofè, baléyè, nétwayè… Sa’w fouté ?
– Man pa an sa !
Jérè, koupè, koumandè… Sa ki ni?
– Man ka bat bè !
Foséyè, djobè, siyè… Sa ka fèt ?
– Man tjoutjout !
Fonksyionè, faktè, pastè, Ki nov?
– Man ka manjé fè !
Jwè, sipòtè, antrénè… Sa ka tjenbé?
– Man an délala !
Doktè, direktè, sikrétè… Ou ka bwè dlo’w ?
– Man an mang-la !

Prédikatè, enspèktè, monitè… Ou an lin ? 
– Man an pwa-pwa !
Aktè, dansè, chantè… Kòman tèt-tu ?
– Man an chingpontong !

Pa ni travay san travayè…
Pran kouraj pa pran kouri
Fè fòs pou fè fas
Jòdi sé prèmié Mé
Bòn fèt lé travayè !!!

Daniel M. Berté 61014

→   Lire Plus