Tag Archive for Bòd lanmou pa lwen

Bòd lanmou pa lwen

— Par Térèz Léotin —

« Ou sé an piékoko a lanmou
Ou sé an fétou lanmou cho
ki pa jenmen brilé mwen,
pa ni ayen… sof wou
Bouch-ou sé an flè « carnivore »
Sel soley mwen sé toujou wou
é man lé « dékodé toutt partision kò-a’w. »

Tousa sé bel pawol misié Jéra. Moun pito konnett-li pou « Lak-la » afoss misié ni labitid pozé yo an pié toutt fanm ki sé fè malè kwazé chimen’y.
Kimoun ki té di, kimoun ki té konprann kréyol pa té sa kozé lanmou ? Kimoun sa ki té lé kwè neg kréyol pa té ka tonbé danmou ?

Bòd lanmou pa lwen, piess téyat misié Frankito a, moun Gwadloup, ka vini fè nou viré lanng. Men tansion ! Kou tala misié Jéra vini pri an pwop trap-li a, é chak fwa tren’y sé mennen’y jwenn ta manzè Léna, tjè’y ka tounen tanbou afoss batt an bidipbap bèlè andidan lestonmak toumanté boug-la, ba’y. I ka press ababa’y, press fè’y ped lakatt.

Yonn fini pa konprann lott, enmen lott, bwaré lanmou yo, jik jou anlott masoukrel vèglé misié. É lè chen ni labitid manjé zé…..Ou

Lire Plus =>