Solèy Sentespri

(Omaj ba Solange Fitte-Duval ki goumen pou Dwa fanm)

— Par Daniel M. Berté —

Souriw la sérénité, sé ta Tant So nou-a

Solid militant kont sistèm séléra

Santinel ki sové bwet-liwn kont la bann-red

Simèz de konésans anba van lasajes

Sésé solid tala, sé Solanj Fitte-Duval

Souriw la sérénité, sé ta Soso nou-a

Sensè fanm politik, ka sipòté pawti’y

Sendikalis sérié kont sa ka pran séraj

Solèy an kominn-li ki i matjé listwè

Sésé solid tala, sé Solanj Fitte-Duval

Souriw la sérénité, sé ta Tati So nou-a

Sakré bel flanbo adan Linion-dé-fam

Sèkourèz o gran tjè dé moun ki san-ayen

Sansib a la soufrans dé mas ki dan ladèch

Sésé solid tala, sé Solanj Fitte-Duval

 

Souriw la sérénité, sé ta Tant Soso nou-a

Sérièz ek solidè adan konba sérié

Soutjen siw é sèwten di frè’y yo kriyé Jòj

Salu ba’w Djérièz o sèwvis di pèp-li

Sésé solid tala, sé Solanj Fitte-Duval

Daniel M. Berté 80319