Si Bondié lé…

— Par Daniel M. Berté —
Man té di’w
a dèmen
pou nou té fè chalè
an bòdaj lariviè
planté létjet an dlo
klè
adan gran basen
fré
touché fon
rimonté
ripran souf…
Jé-dlo
tjim-dlo limiè-dlo
lajwa-dlo koulè-dlo
lodè-dlo dousè-dlo
anmizman-dlo djewté-dlo
dousinaj lavi-dlo
jé lanmen-dlo
jé lanmen
fè dé bras…

Ek kouché-ripozé an savann
pran soley pou serviet
anlè-nou
tou touni
zié nan zié
tjè an tjè…
Lespri-nou an liennaj
men-nou an karésaj
lang-nou an konfonnaj
kò-nou an mélanjaj
nou-dé an mariyaj
an verté savann-la
an blété gran siel-a
an léjèwté lalizé-a
an tansité lanmou-la…
Man té di’w
a dèmen
san di si Bondié lé…
ni siDiévé…
ni sipertaDié…
Es sé pou sa ma chè
ki ou pa wè
dèmen ?
Daniel M. Berté 210524