Sentespri, patrimwa’n-nou

— Par Daniel M. Berté —

Sentespri sé madjoukann-nou
Avan sété Lanbouk Koulis
Le 12 Jwen 1837
Dékré le gouvènè Mackau
Batizé’y a léta-sivil
Ek di sé komin Sentespri

Prèmié mè ki wouvè lawonn
Sété Pierre-Marie Bonnaud
Diznèf zot mè vini apré
Epi Spiritèn, Spiritain
Yo bati komin Sentespri
Ki man soudnonmé Tjè-li-sid

Si fo palé di Sentespri
An vérité tan ké tro kout
Ek lé jalou ké toujou di
Ki man ka vanté bouyon-mwen
Tjidonk sé pousa man ka di
Vini fè an won Sentespri

Lanati ka trasé zòn-la
Laviè Koulis ek Kakao
Mòn Babé ek Mòn Lavalè
Epi an lo dòt ki zot sav
Ka fè lékren géwografik
Di an komin ki idilik

An plis dé kay ki remarkab
Ni bel batiman istorik
Légliz ek klòch Sébastopol
Lanméri épi le mawché
Ni osi Lesklav libéré
Moniman-o-mòw ek Totèm

Dan patrimwa’n imatériel
Ni an boul bagay a ritjenn
Lagrikilti ek lakilti
Sé dé manmel di an komin
Eti yo pa manchòt an spor
Ek yo souvan douvan-douvan

Listwa matjé adan lari
Epi dé non fo nou sonjé
Lari Schoelcher ek Aliker
Kapitèn Pierre-Rose ek Guinguette
Stalingrad ek Jolio-Curie
Epi lézot zot za konnèt

Mé sa ka fè nanm Sentespri
Dapré-mwen sé Jan Sentespri
Ek mès-kalité-défo yo
Lé jalou ka palé-yo mal
Mé ki yo lé ki yo pa lé
Sé an gran fanmi Sentespri

Daniel M. Berté 200919