Péyi mélé… Matnik mélé…

— Par Daniel M. Berté —
An karavel YO débatjé
Gran prédatè YO vin pozé
Mérendjen YO asasiné
Latè Péyi YO otjipé
Péyi violé… Matnik mélé…

Pou konmès-YO té pé vansé
Nèg Lafrik YO alé chayé
Ek laswè-Nèg sèvi fimié
An kann Péyi YO espwaté
Péyi pijé… Matnik mélé…

Siw Manman, lanmen jen lévé
Anlè Latè, lanmen YO lévé
Manman Latè YO agrésé
Latè Péyi YO klòwdékoné
Péyi kontaminé… Matnik mélé…

Lè yich lévé manifesté
Manmblo soubawou atatjé
Tanbou Péyi dérespèkté
Manmay Péyi krazé-gazé
Péyi dominé… Matnik mélé…

Lajénès YO bimidòmé
Ka ekzilé san déviré
Popilasion ka diminié
Manman Péyi YO ka sisé
Péyi blésé… Matnik mélé…

Fo pa Manmay nou fèmen zié
Kon Mérendjen nou pé pèd pié
Rézisté ek kontratatjé
Pou Manman Péyi ekzisté
Péyi maré… Matnik mélé…

Daniel M. Berté 240920