Pawol kont la kovid

— Par Daniel M. Berté —

An lavéyé Klédòw ki kovid kapoté, an kontè ka konté…

 

Yié krik ! Yié krak ! Yié mistikri ! Yié mistikra !

La kovid dòw ? NON la kovid dòw pa !

Si la kovid dòw pa, révéyé-vou pou pòté pwa

Pawol Nèg-soubarou-bwa-mitan-mwen

Péchè o kat van, bivèw de twa gòjé dlo béni…

Pawol-mwen ki ka fofilé kon ravet afolé ki wè poul pou di :

« Bonjou-bonswè san bo ni ba’y lanmen “

Yié krik ! Yié krak ! Yié mistikri ! Yié mistikra !

La kovid dòw ? NON la kovid dòw pa !

Si la kovid dòw pa, révéyé-vou pou ékouté ma pawol

Pawol-mwen sé pa an maskarad kannaval an défilé mawdi-gra

Pawmi lé Nèg-gwosiro, lé Maria’n lapo-fig, lé Mas anti-korona…

Pawol-mwen ki ka dansé kon moun dédjizé adan an toumbélé pou di :

« Bien mété lé mas a tou lé kou ! »

Yié krik ! Yié krak ! Yié mistikri ! Yié mistikra !

La kovid dòw ? NON la kovid dòw pa !

Si la kovid dòw pa, révéyé-vou ek bouché zié ek fèmen zorèy

Pou tann ek wè lakansiel pawol-mwen ka chivoché

Lé twa Lanmérik pou rivé an tjè la Pelé ki dévoré Senpiè…

Pawol-mwen ki ka brilé kon latjé pwèl moun ka tjenbé pou di :

« Tousé ek étèwnié adan koud ! »

 

Yié krik ! Yié krak ! Yié mistikri ! Yié mistikra !

La kovid dòw ? NON la kovid dòw pa !

Si la kovid dòw pa, révéyé-vou pou savouré ma pawol

Pli dous ki siwo-miel ka sikré an ti-ponch ki fanmi mò-a

Ofè-mwen kòm kawbiran pou motè palé-mwen…

Pawol-mwen ki ka glisé kon sèpan ki wè mangous pou di :

« Sèvi mouchwa an fwa ek jété’y ! »

Yié krik ! Yié krak ! Yié mistikri ! Yié mistikra !

La kovid dòw ? NON la kovid dòw pa !

Si lakovid dòw pa, révéyé-vou pou suiv léklèw de ma pawol

Ka fè lapli tonbé an plen solèy pou dénonsé Djab

Ki ka mayé dèyè légliz épi Man Tizing vòlèz di lavi-moun…

Pawol-mwen ki ka volé kon malfini ki wè sisi pou di :

« Lavé lanmen bien pròp souvantman ! »

Yié krik ! Yié krak ! Yié mistikri ! Yié mistikra !

La kovid dòw ? NON la kovid dòw pa !

Si la kovid dòw pa, fèmen zorèy ek bouché zié pou tann ek wè

Zel pawol-fonmi-a-zel mwen ka anonsé lé gro mové tan

Ek ka pòté lòd prézidan pou pa lonjé kon frè-tafia-mwen…

Pawol-mwen ki ka rélé kon Titin dèyè Bèbè pou di :

« Bien gadé lé distans, pa kolé ! »

Yié krik ! Yié krak ! Yié mistikri ! Yié mistikra !

La kovid dòw ? NON la kovid dòw pa !

Si la kovid dòw pa, révéyé-vou ek froté dé grenn koko-zié kokli

Pou wè pawol-mwen pran lavol san z’alkol

Ek tonbé an kaswol Man Moun la vié fanm fol…

Pawol-mwen ki ka ensisté kon lakol tinen anlè lanmen pou di :

« Véyé kò-zot Mésiézédam ! Rété bòkay ! »

 

Wop ! I za bonnè-bon-maten ! Rédi lé fren ! Sé pri fen !

 

Daniel M. Berté 281020