Nou an K… K… (Kovid 19… Koronavirus)

— Par Daniel M. Berté —

Kriz ki pli potalan ki pli gran Katastròf

Katastròf ki ka fè tout péyi fè Kòchma

Kòchma ki ka tounen an vré Koko-makak

Koko-makak a résoud pou dékalé Kovid

Kovid 19 moun ka trapé’y paw lé Kontak

Kontak ant moun ek moun lè yo ka fè Kalen

Kalen fo évité menm épi la Kopin

Kopin a fè tjilé si’y lé Kolé-séré

Kolé-séré pa fèt ; Annou wè pou Kisa

Kisa ki fo nou fè pou pé konbat Kovid

Kovid pou sa koré san nou pété Kabèch

Kabèch ki ka chofè kon an kalbas Katjil

Katjil ki fo nou fè pou aji Komifo

Komifo, annou wè ki maniè Koumansé

Koumansé pa rété plasé an Konfinman

Konfinman ki vé di fo rété a Kay-ou

Kay-ou, pa kay vwazin pou sa fè’y Konfidans

Konfidans sé bagay ki ka mennen Kontak

Kontak fo évité’y ; Gouvèlman ba’y Konsèy

Konsèy : lavé lanmen trè souvan Kòmilfo

Kòmilfo pou pé sa évité Kontajion

Kontajion fo blotjé’y : sé bagay Kapital

Kapital di tousé-étèwnié an Koud-ou

Koud-ou pou sa frennen la Kontaminasion

Kontaminasion sé poulbwa ki yo kriyé Kovid

Kovid ki oblijé mond antié pran Konsians

Konsians ki ka fòsé tout moun Koopéré

Koopéré pou pé fouté’y an bel Kakan

Kakan si nou pa lé sé’y ki Kapoté-nou

Daniel M. Berté 160320