Misié Zobel

(Omaj ba Joseph Zobel ki pati an Galilé an 17 Juin)

— Par Daniel M. Berté —

Zobel bèbel rilasionel
Zobel zouti ki fè nou gadé laliwondaj-nou ek rann-nou fiè
Zouti-matjè Le soleil m’a dit

Zobel bèbel natirel
Zobel zobwa ka fè vansé pou trapè libèté an djoubak tè
Zobwa-matjè Diab’-la

Zobel bèbel siel
Zobel zwazo ka volé wo an powézi ka chawmé jik solèy
Zwazo-matjè La fête à Paris

Zobel bèbel émosionel
Zobel zalimet ki ba limiè pou gadé nou-menm
Zalimet-matjè Les jours immobiles

Zobel bèbel patèwnel
Zobel zespwa pou divès jénérasion dépi Jozé jiska Man Tin
Zespwa-matjè La Rue Case-Nègres

Zobel bèbel pasionel
Zobel zélatè di mès manmay Matinik
Zélatè-matjè D’amour et de silence

Zobel bèbel fratèwnel
Zobel zizitata ki pa ka ladjé nonm ka fè lèstonmak
Zizitata-matjè Mas Badara

Zobel bèbel ekzistansiel
Zobel zétwal ka liminen réflèksion an mitan lakonsians
Zétwal-matjè Et si la mer n’était pas bleue

Zobel bèbel rèbel
Zobel zébi ki bouwé lé malmakè an lawon laviya
Zébi-matjè Laghia de la mort
Zobel bèbel kiltirel
Zobel zanmi ki mennen lapawol an tras ladignité
Zanmi-matjè Les mains pleines d’oiseaux

Zobel bèbel striktirel
Zobel zéklè ki klèré lavini an tan k’édikatè
Zéklè-matjè Soleil partagé

Zobel bèbel prézansiel
Zobel zépol sipotè dé féba ki lé gro ka pijé
Zépol-matjè Quand la neige aura fondu

Zobel bèbel rasionel
Zobel zòm damouw ek di tjè di péyi Matinik
Zòm-matjè Gertal et autres nouvelles

Daniel M. Berté 80819