Misié Mòn-a (Ba Ejèn Mona)

— Par Daniel M. Berté — 

Misié Mona mizisien fè moun Matinik monté mòn

Mòn yo grenpé pié-ni pou mété grif an tè

Mòn « Lasaro la» pou fè an « Face a face »

Mòn « Mansè Bébé »-a pou défann « Ti Milo »

Mi mèt mapipi mizik-mòn Matnik… « Oui Misié Mòn-a ! »

Misié Mona mizisien fè moun Matinik monté mòn

Mòn épi flit banbou pou chanté « Bois brilé »

Mòn épi son tanbou, mé bon « Tambou sérié »

Mòn épi bel chacha pou lonnè « Maitre Chacha »

Mi mèt mapipi mizik-mòn Matnik… « Oui Misié Mona ! »

Misié Mona mizisien fè moun Matinik monté mòn

Mòn épi « Grodillo » pou ay pran mango-vè

Mòn « Ti bouchon » pou bwè an bon « Bibon dachine »

Mòn « Babylone » pou tout manmay «Guérié Guérièz»

Mi mèt mapipi mizik-mòn Matnik… « Oui Misié Mòn-a ! »

Misié Mona mizisien fè moun Matinik monté mòn

Mòn « Liso» pou té pé dansé anlè « Mi Bach »

Mòn « Le Billot » pou fè an ti « Mi moin mi ou »

Mòn « Agoulous lan mò » pou jwenn « Doudou Ménard »

Mi mèt mapipi mizik-mòn Matnik… « Oui Misié Mona ! »

 

Misié Mona mizisien fè moun Matinik monté mòn

Mòn bel-bon lanmizik yo grenpé jik an ro

Mòn fondok la konsians pou maté la dévenn

Mòn lavalè nonm dwèt pou matjé lavini

Mi mèt mapipi mizik-mòn Matnik…«Oui Misié Mòn-a ! »

 

Daniel M. Berté 200314