Misié Mèt Mo (Ba Mèt Marcel Manville)

— Par Daniel M. Berté  —
Mèt Marcel Manville,

misié la pawol, ou méwté vréman tit : « Misié mèt dé mèt di baro »

Misié mèt mo

militan marxsist, mèt défansè ki mouyé kôy pou moun kolonizé maré

Mèt Marcel Manville,

mèt mawtelè dé mo ki matjé ek mannié dé model plodwari

Misié mèt mo

ki pa mété machawyè an mouvman douvan piès môso tjenbwa modision malfentè

Mèt Marcel Manville,

misié ki mété mo-la-défans, ro anlè mô’n, kont matratjè moun Matnik

Misié mèt mo

mèt di baro ki mété baro lajôl atè ba moun ki té maré an may li malè

Mèt Marcel Manville,

san makakri, ki makaté lé mové malmakè épi mo-pawol ki monté mach palé-jistis

Misié mèt mo

mapipi-bèl-gran-mo ki maroté lé mizérab ki té ka mawtirizé moun en malfoutans

Mèt Marcel Manville,

matjè anba mové-tan kolonializm-la pou montré o mond movèztéy

Misié mèt mo

ki maté manti-mantè mal-makak lenjistis ki té ka moltri manmay maléré

Mèt Marcel Manville,

mèt-afè ki mété mo ek mantal-li an mitan méchansté lé mové jij modi

Misié mèt mo

ki mété lanmen ba lé moun lanmizè té ka môdé méchaman

Mèt Marcel Manville,

moniman matinitjé, ki méwté yo météy o milié Pantéon-nou

Misié mèt mo,

ki an mémwa lé militan ek osi ta tout moun ki anmen Matnik

 

Daniel M. Berté 230214