Mé 1848 (Pou zesklav ki tonbé…)

— Par Daniel M. Berté —

Labitasion Duchamps an gérè désidé
Défann moun bat tanbou pou fè manniok grajé
Romen di i pa fèt ek i koumansé jwé
Jérè té anrajé, la grajri I fèmé
Li Romen protesté, makolin i échwé

Lé kòn-lanbi sonnen, la nouvel anonsé
Bon moun désann Senpiè pou’y té sa libéré
Pory-Papy adjwen wouè lafoul bien paré
Mandé ladjé Romen paske sa té vo mié
Lapòt lajòl ouvè ek lé zafè kalmé

Esklav pa bò Préchè, bòkay té ka rantré
Mè-a yo kriyé Huc ek swasant boug awmé
Baré-yo an chimen ek kout fizi pété
Gro konba koumansé, lézòm mété difé
Vennsenk mò i té ni épi senkant blésé

Yo mennen-yo Senpiè, lepeup lévé faché
Alé lakay Sannois éti blan té séré
An kout fizi pati ek sé Michaud yo tjwé
Moun met difé nan kay, twanndé blan yo brilé
Bato « La Caravanne » épi manmblo rivé

.Si an sel débatjé, sé Senpiè ka’y flanbé
Konsèy minisipal, labolision voté
Toupatou Matinik sété an gaoulé
Gouvènè Rostolan santi zafè mélé
Li osi i signé dékré le venntwa Mé

Daniel M. Berté 281117