Manzè-Madanm

— Par Daniel M. Berté —

Moun a bo di kiw sé:
Malpawlèz, ki alèz kon Blèz siw lafalèz
Milannèz, ki pli fò ki métrès-bétizèz
Madradjèz, ka palé pou mété malalèz
Malfentèz, ka gaté épi liméwo trèz

Moun a bo kriyéw :
Makòkòt, ka mandé zanmi prété tjilòt
Makrèl, ki ka véyé menm zafè an toutrèl
Malpalan, ka pasé de milan a kankan
Masoukwèl, ka karé an lari Akakwèl

Moun a bo méprizéw:
Madrépòl, ka baw sa konsi’y ka vini fòl
Madré, fodré péyé kiw lé ki ou pa lé
Manawa, dontokel nonm jaja madafa
Machapia, ka chayé a tout lè boug lapia

Menm si ou pa:
Madigwa’n, la pawòl pa janmen ka pran pa’n
Majorin, ka fann tèt tout kalté katjopin
Matadò, ki pa pè goumen épi bòbò
Mal-fanm, ki lè’y faché i ka vréyé bon flanm

Mwen man ka saluéw:
Madanm, pou ba’w respéw Madanm
Madmwazel, lè’w ou ni an gadé siro-mièl
Manmzel, épi an kò ki ni koulè kannel
Mabel, lè’w ka paré pou mennen-mwen an siel

Man sav osi ou sé:
Marèn, ki toujou la pou sioka lapèn
Matant, ki toujou la pou rimété lantant
Mami, ki toujou la pou si kouri-vini
Manman, kèlekèlswa ki toujou an Manman 

 

Daniel M. Berté 280917