Man anmen’w…

— Par Daniel M. Berté —

Man anmen’w an lanmè
Ka karésé lé plaj
Oben ka fésé kò’y
An manniè anrajé
An pwent Lakaravel

Man anmen’w an gran bwa
Ka ba nonm loksijèn
Ka nouri zannimo
Ek ba yo sa ki fo
An gran Lamazoni

Man anmen’w an montann
Ki ka karésé siel
Ki kouvè épi nèj
Ek ka fè moun révé
An Kilimandjaro

Man anmen’w an laviè
Ka kouri ka soté
Epi ka koulé dous
Pou sa pòté lézòm
Anlè Misisipi

Man anmen’w an dézè
Epi sab ek chalè
Ka fè nonm aprésié
Tou-dlo dan loazis
Adan le Sahara

Man anmen’w adan plenn
Epi adan plato
Ka pèd jik lorizon
Si telman ki yo plat
Konsi sé Sibéri

Man anmen’w tout manniè
Ou ka prézanté kò’w
Man anmen’w a tout lè
Wou ka ba moun lavi
Man anmen’w Man Latè

Daniel M. Berté 290719