Malpalé

— Daniel M. Berté —

Anba-vant silansié
Répitasion sové
Sé lè vant ka gonflé
Ki ni moun ka motjé

Makrélé, milanné
Sé grann aktivité
Pou an lo moun mové
Ki anmen malpalé

Yo toujou sèwtifié
Di sav sa ka pasé
An fon kay-moun séré
Gran kon piti sikré

Toujou ka savanté
Sé yo ka méprizé
Epi ki ka kriyé
Sé lézot ki madré

Anlè do’w yo monté
Ek yo ka rakonté
Sa ki vré ou pa vré
Pas yo lé dékalé

Si ou kasé an zé
Yo ka ekzajéré

Pou alé kòlpòwté
Ki sé an bef ou tjwé

Douvan-yo, pa pété
Pas yo ka’y rapòté
Ba zorèy ka kouté
Ki sé chié ki ou chié

Kwennsé-yo ant kat zié
Mandé-yo esplitjé
Poutji yo médizé
Alé di sa’w pa yé

Ni ka bésé lé zié
Ek yo ka bégéyé
Délè ka dépalé
Sé la yo ka ped pié

Men ni ki ni toupé
Ka jiré douvan Dié
Epi ka asiré
Yo pa janmen palé

Zwézo lè i pèwché
Ka kozé bel kozé
Lè atè i pozé
Pawol-i ka chanjé

Daniel M. Berté 221120