Maché

— Par Daniel M. Berté —
Maché manniè ou lé
Janr mita’w-mi tamwen
O zeb man ka vini
Woch pangad pié-mwen

Maché konsi’w pilé
An kracha italien
Oben kon jwif-éran
Ki ka ba lari chenn

Maché vitman présé
Konsi’w ni djab dèyè’w
Oben an maniè flouz
An prenan tout ti-tan’w

Maché adan lari
Larout o lotorout
Tras, ti-wet, koridò
O adan chimen-chien

Maché kon vidéyè
An kannaval-kovid
Adan stad Aliker
O anlè lotorout

Maché kon lé kwayan
Adan pélérinaj
O adan chimenn-kwa
Pandan périod karenm

Maché kon djoubakè
An manniè mòlòkoy
Ki ka rèvendiké
Kont patron esplwatè

Maché kon lafanmi
Lézanmi lézalié
Dèyè sèwkèy an moun
Ka monté Galilé

Maché kon lé mawchè
Fardin, Mac ek Berté
Mewkrédi ek Sanmdi
An komin Sentespri

Mé maché dan sèwvo’w
Avan’w alé maché
Pou pa kité pèsonn
Maché an volonté’w