Lé kakolè

—Par Daniel M. Berté —

Lé moun ki goumen rèd
san janmen bésé tèt
pou trapé Libèté
sété dé kakolè

Karayib an kolè
kont lé anvayisè
ki tè-yo té vòlè
sété dé kakolè

Nèg-mawon ki foukan
alé viv dan gran bwa
pou pa rété an chenn
sété dé kakolè

Zesklav ki révolté
pou fè sav yo sé nonm
ki pa bagay dòt nonm
sété dé kakolè

.Lé sa ki janbé dlo
pati an disidans
défann lamèw-patri
sété dé kakolè

Lé mapipi matjè
ki pòté an limiè
kon Fanon kon Sézè
sété dé kakolè
Djoubakè o konba
kont patron séléra
ki palé moli piès
yo sé dé kakolè

Manmay ka kabéché
ka monté sendika
pou sa défann lé dwa
yo sé dé kakolè

Sa ki andikapé
ek kantmèm ka lité
pou yo pa makaté
yo sé dé kakolè

Dépi’w ka rézisté
ek ou ka tjenbé tèt
kont sa ki lé pijé’w
ou sé an kakolè

Dépi ou ka fè bèk
ek doubout pou di non
pou krazé lenjistis
ou sé an kakolè

Lé moun fòk goumen red
men toujou rété dwèt
ek gadé an kò-zòt
lespri dé kakolè

Daniel M. Berté