Lafèt Sentespri

— Par Daniel M. Berté —

Chouvalbwa Mèt Lifou
Chajé a tou lé kou
Chak pati sé an sou
Chééé ! Lajan-mwen pran an kou !

Wé ! Grenndé ka woulé !
Wonz man sèbi ! jouwé!
Woulé ban-mwen Ti-André !
Woy ! lajan-mwen ka bésé !

Ti-chouval o dépa
Twa, ek senk ek twa
Twa, dé ek ankò twa
Twa ki gagn ! man rété ababa!

La wouj ? La nwar ? Saw lé ?
Ladjé boul-a misié !
Lèw an dévenn Mondié !
Lajan-mwen vaporé !

Twa kat, dé wouj, an nwaw
Tené, o milié sé la nwaw
Twa-kat sigonn plitaw
Tonnen ! J’me sui-fè-t-avwaw !

Bakara ka alé, méloulou ka kléré
Bantjè ! Dé kat man lé !
Baga’y-la pa séwrié
Bondié ! Man débantjé !

Makokan’y fè mwen ri
Moun kous-an-sak osi
Men man pa jwé lotri
Man té za près touni

Alis ay fè kous-zé
Albè fè kous milé
Apré konkour chanté
Adan bal man alé

Man jouenn lé frèw
Man bwè men san boulé
Man gadé bel pépé
Man jis fè an koulé !

Sa sé lawonn danmyé
Sòti-la gatè-d’zé !
Sé majò ka lité
Sé pa pou yo fè jé !

Si man pa genyen sou
Sa pa grav lé doudou
Sinobòl-a té dou
Sé boulsik-la yo tou !

Man pasé dé bon tan
Man pa rété lajan
Magrésa man kontan
Man viv an bel moman !

 

Daniel M. Berté 130716