Lafanmi Mal

— Par Daniel M. Berté —

Lé Mal, fanmi kouchal
Ki sanfoutépamal
Sa toutafè nòwmal
Yo la pou fè moun mal

Malpié ka fè pléré
Paske i ka lansé
Dot lè ka fè tranblé
Oben ka fè brété

Malren ka pété ren
Ka fè’w santi lafen
Ek pèdi lé mwayen
Ek anpéché’w brennen

Maltjè ka fou’w atè
Dan an kannal doulè
Ki ka fouté’w an nwè
Ek trennen an malè

Maltèt ka pété tèt
Ki pa ka fè lafèt
Ka ran fou ek entjèt
Epi trapé falfrèt

Malzié ka anmèwdé
Pas lè ou lé gadé
Ou dan an nwè sérié
Menm si soley kléré

Maldan ki anrajan
Ka mété’w an mitan
An dékalé-kakan
An soufrans san manman

Malkovid dènié né
Sé li ki pli mové
I souwna, ka séré
I ka tjwé san palé

Daniel M. Berté 20520