Ladjé kò an 2021

— Par Daniel M. Berté —

Ladjé kò… débayonné

                  détòtiyé

                  délivré pran dot larel… Pati !

Pati pou chèchè kò’w

Pati pou risanti kò’w

Pati pou ritouvé kò’w

Ladjé kò… démélé

                dézanpétré

                détaché dousman vit… Wondi !

Wondi an kwen lari lespri lib

Wondi lakanpan’y lespri lib

Wondi bòd-lanmè lespri lib

Ladjé kò… délèsté

démaré

dégajé red mawto… Kouri !

Kouri douvan an bel lawout

Kouri an souplès mé atout

Kouri san pèd souf jik anbout

Ladjé kò… dékolé

désoudé

dékadnasé lésé alé… Najé !

Najé kon pwason an dlo

Najé alèz anlè dlo

Najé flouz anba dlo

Ladjé kò… dérasiné

déchouké

dézankayé pou viv… Volé !

Volé kon zwézo an gran van

Volé kon sèwvolan mawot an van

Volé kon lespri Libèté adan van

Ladjé kò… débridé

désélé

détaché san krent… Rigolé !

Rigolé pou ni bòn santé avan

Rigolé pou belbon lanmizman

Rigolé pou lavi bel-bel douvan

Ladjé kò… dékonprésé

déstrésé

dézapiyé lévé lanmen… Woulé !

Woulé kò-zot zanmi-vwazen

Woulé kò-zot épi anmen

Woulé kò-zot an Démil-ventéyen

 

Ladjé kò… Pati ! Wondi ! Kouri ! Najé ! Volé ! Rigolé ! Woulé ! Ladjé kò…

Daniel M. Berté 41220