Kréyatè kiltirel kourajé

— Par Daniel M. Berté —

Kan konsantrasion kolonial

fè’w kréyatè kiltirel kourajé

Kéyèt kafé…
ou kréyatè Tibwa an konnésans

Kèyman tabak…

ou kréyatè Tanbou an kakolans

Kasaj kako…

ou kréyatè Chacha an kalinans

Kéyaj lendigo…

Ou kréyatè toutoun-banbou an kadans

Kawdaj koton…
ou kréyatè Siyak an koultans

Koup kann…
ou kréyatè Banza an kalitans

Kracha an fidji…
ou kréyatè Kantik an kwayans

Koutpié an bonda…
ou kréyatè Psom an konsians

Kat-pitjet atè…
ou kréyatè Négro-spiritiol an klèrans

Kout fret an do…
ou kréyatè Gospel an kalmans

Kawkan an kou…
ou kréyatè Bluz an karésans

Kastraj koko…
ou kréyatè Djaz an kalitans

Koupaj jaré…
ou kréyatè Bèlè an konbatans

 

Kolè kotidjèn ek Kous-mawon

fè’w kréyatè kiltirel kourajé Daniel M. Berté 220421