Kouté an konvidman

— Par Daniel M. Berté —

An konfinman, pa ni bwi élikòptè, avion ek bato ankò…

Alòw kouté atjòlman…

 • Kri ti-bèt : kabritbwa, gounouy ek kritjèt
 • Chanté zwézo : kayali, pipiri ek grigri
 • Vòlman : koulibri, vonvon ek papiyon
 • Kriyaj : bèf, mouton ek poul

 

An konfinman, pa ni bwi siléma, restoran ek bwat-de-nui ankò…

Alòw kouté atjòlman…

 • Son : téléfòn, radio ek télé
 • Bwisman paj : liv, magazin ek kayié
 • Bwitaj : fouchèt, kouto ek zasièt
 • Koulé-dlo : lapli, robiné ek chas-vc

An konfinman, pa ni bwi lakou-lékol, mawché ek match-foutbol ankò…

Alòw kouté atjòlman…

 • Pawol : fanmi, zanmi ek gouvènman
 • Dézèspwa : nasion, kapitalis ek popilasion
 • Soufrans : malad, swagnan ek maléré
 • Silans : katjilman, koronaviris, ek kovid

 

Daniel M. Berté 270320