Kou man pran

— Par Daniel M. Berté —

Kout do-lanmen man pran
ki pété bò djol-mwen
paske man té ouvè’y
pou di man pa dakò
alé achté mis ronm
Kout tjok man pran
ki dérayé fwa-mwen
pas man té kontesté
pou an profitasion
anlè an pli piti
Kout tet man pran
ki pété bouden-mwen
padavwè man mélé
adan ladjè lézot
o non di la jistis
Kout pyé man pran
ki potjé bonda-mwen
adan an gawoulé
pas man ritouvé mwen
an kannaval lé zot
Kout boutou man pran
ki fann mitan tet-mwen
lè lé manmblo chajé
pas man manifesté
pou réklamé dwa-nou
Kout woch man pran
ki pété bò zié-mwen
lè bann-red atatjé
pas YO di-yo krazé
an périod éleksion
Kout tout model man pran
ki blésé tout kò-mwen
men ki pa té pli red
ki dènié kou man pran
ki félé lespri-mwen
Kout bilten man pran
ki krazé konfians-mwen
an konpatriyot-mwen
ki bliyé listwa-nou
ek voté lestrèm-dwat
Daniel M. Berté 30724