Konparézon

— Par Daniel M. Berté —

Madam Desekede
Misié Bedebede
Sé menm bet, menm pwèl
Sé chef konparézon

Ganmé kon an chik-chen
an talon an malprop
I ka pasé, I fiè
I pa ka pran wotè’w

I plis ki zandoli
Ki pa lé pran glisad
anlè an fèy-kokko
A la kalibannjo

I pa ka di bonjou
Moun i jwenn an lari
Pou li sé ti tjatja
Jan de peu denpòwtans

I konsi Jésikri
Ka maché anlè dlo
Ka maché rototo
Pavané an lari

Lè i ka déplasé
Sé mi-ta’w-mi-ta-mwen

Sé wòch man-ka-vini-
Zeb-panjad-pié-mwen

Latè pa ka poté’y
Tèlman i ka kwè ko’y
Lè i ka avansé
Sé kodenn ka karé

I ka fè gro-koko
Ka jwé o gwo-mòdan
I lé pété pli wo
Ki tou-bonda kaka’y

Sa sanm i ka bliyé
Ki lè’w ka fè bizwen’w,
Ki’w wa ki’w san ayen
Sé menm pozision-an

I kwè i évolié
Ki lézot sé koutja
Men lè bato blotjé
I ka pléré pli fò

A bo di a bo fè
Lè lè-a ka’y rivé
Li osi ka’y pasé
Pa menm ti-chimen-a
Daniel M. Berté 90620