Khokho, “An nonm véritab”(200 K – Ba Joseph René-Corail )

— Par Daniel M. Berté —

Khokho keur-karayib

Ki akroché an kò la konsians kiltirèl


Khokho konbatan san krent

Ki kOJAMé épi kanmarad-li kont kolonializm katastrofik

Khokho keur-koubari

Ki kòlté épi an kalté kolè koré an zékal kòy

 

Khokho kok kalabray konbatif

Ki té ka dékatjé, dékalbiché, dékalé lé kotjen

Khokho kourajé kavalié

Ki koubaré, ki koré, ki krazé la kaponnri

Khokho keur de koko

Korias kon kòn-lanbi ek koul kon an karès-kalen

Khokho kriz-kolè

Ki té ka kalé kiki lé kochonni-kouyonnè-koubarè

 

Khokho kopen korias

Ki pa té kalmò ek ki té ka kontré lé makakkastré

 

Khokho kominis korias

Ki fè kakol kont lé kapitalis kolonialis kriminel

Khokho kiltivatè kiltivé

Ki kabéché ek konstrui kannal an kawo lakonésans du bòkay

 

Khokho kristal karibéen

Ki kolé-tèt ek kanpan’y pou fè konnèt kalvè dòt kontestatè ankayé

 

Khokho kréyatè kapital

Ki koupé ek kasé kòd lé konvansion klasikksidan kodifié


Khokho rasin-kas kosto

Ki anchouké an fondòk kay-nou, san kité di koté sa ka konbat ayè

Khokho konpozitè karismatik

Ki ka ba’w klérans ek kontantman ek ka fè’w kalkilé anlè kò’w

Khokho kolòs konsékan

ki té kapab di fè konnèt an kòz épi an konbinézon koulè

 

Khokho konpè kanpèch

Ki té ka koupé-krazé la matiè pou dékoré ek eskilté an kalité

Khokho kabéchè konsiansié

Ki kontribié a konsiantizé le peup épi konstriksion artistik


Khokho kokiyòl kokilanndòy

Ki kalté kalmisiré ki kolé-nou kont tè dépi ou kité-nou !?

Daniel M. Berté 130214