Kann

— Par Daniel M. Berté —

Matnik an tan tala kann té ka dominé
Koupè épi marèz épi mennè-milé
Pou té sa fè richès ba tou lé gro bétjé
Travay o chan ek a lizin, sa pa té jé

Rèfren Kann planté, kann lévé
Kann koupé, kann chayé
Kann mizè kann kolè
Kann malè kann doulè

I té ni kann Diri èpi kann Dikana
Té ni kann Bawryolé épi kann Malavwa
Kann Wozo, kann Sikdòj épi kann Chokola
Gwonèli, ek Kribich, Diven ek Bigtana

Rèfren …

Djoubaké an pies kann, sé pa té rigolé
Té ni vié lienn, pwapwa épi zanma filé
Solèy cho ek pikan épi bètannipié
Fonmi-wouj ek betlong sé pa té menm palé

Rèfren…

An lapli an labou lé neg té ka trimen
Ek sa pa té fasil pou trapé an jounen
Douvan gérè mové ki té ka kriyonnen
Fo té lité anchay pou genyen près ayen

Rèfren…

Pou té touvé an tach, lé fanm té ka pléré
Pli souvan ki rawman fodé yo té kouché
Sé règ YO té mété pou sa ki lé manjé
Ek pou sa ki pa lé, YO té ka anviolé

Rèfren…

Travay té red anpil ek toujou mal péyé
Lè neg té ka lévé pou té sa protesté
Pou an ogmantasion an dwa yo réklamé
Lé posédan souvan té ka fè fiziyé

Rèfren…

Daniel M. Berté 280319