Kalinago

Pou Jounen Enternasional Solidarité épi lé Pep Amérendjen : 12 0ktob

— Par Daniel M. Berté —

Ou wè YO sòti an bonè bonmaten
an bouden twa gro mons rivé asou lanmè

Ou wè-YO vini anlè tè ki té ta’w
épi lapo blan-YO épi kò-YO
an fè

Ou wè-YO tout ri lè-YO
gadé lò’w-la
Kon adan léjand-la ou pran YO pou Bondié

Ou wè-YO sézi tout richès ou té ni
ek chayé-yo alé pa lòt-bò lanmè-a

Ou wè-YO mété adan lesklavay-YO

frè’w épi sésé’w, paran’w ki té za vié

Ou wè-YO pini-zot lè zot rifizé tou
sèvi valé ba YO anba lo kout fret-YO

Ou wè tranblad pran-YO lè’w anonsé-YO
Ki Montàn difé-a an jou té ka’y vanjé’w

Ou pa wè-YO pali, lè épi prop flech-ou
ou krévé koko zié’w pou pa té sa wè-YO

Ou pa wè-YO blenmi douvan kouraj-ou
lè’w vréyé ko’w désann di la falez modi

Simié mò pito’w
rété anba bot-YO

Simié foukan pito
pou alé kay Man Moun

Pou’w pa té sali kò’w
épi sé bawbaw-la !…

Pou rifizé soumet kò-yo, lé Karayib, apré ki yo krévé zié-yo, tjwé kò-yo an
sotan dé falez ki yo kriyé jòdi « Kof a mow » oben « Tonbo dé Karayib »…
Avan yo té mò , yo té anonsé ki Montàn Difé-a té ka’y vanjé-yo
Léjand ?…
8 Mé 1902, volkan Lamontàn Pelé brilé lavil Senpiè, prèmié fondasion lé Blan
anlè tè lé Karayib…

Daniel M. Berté 230118