Jijman-mwen

— Par Daniel M. Berté —

Man konvotjé kò-mwen
Palé ba’y ant kat zié
An mitan konsians-mwen
Man oblijé’y gadé

Man entérojé mwen
Pou sav sa man té fè
Toutolon lavi-mwen
Ek ki pa té ka’y klè

Man andjélé kò-mwen
Dèyè-mwen man kriyé
Man tonbé an zo-mwen
An tjou-mwen man rélé

Lakolè bouwé-mwen
Larel man jik janbé
Man jouwé manman-mwen
Padon Mondié souplé

Man kaloté tèt-mwen
Pou bagay man mal fè
Man rédi zorèy-mwen
Pou dot man pa té fiè

Men sa pa sifi-mwen
Man kontinié wouk !lé
Pou té jijé kò-mwen
Pli lwen fo té alé

Tjidonk man mété mwen
An jistis san jiré
Pou jij-la ki té mwen
Pini mwen lakizé

Protjirè sété mwen
Ankò mwen lavoka
O moman vèwdik-mwen
Man lévé an rèv-la
Daniel M. Berté 60121