I

— Par Daniel M. Berté —

I za ba-mwen défwa

 • kout-pié anlè bonda
 • kout-tjok anba lonba
 • kout-jounou asou ren
 • kout-tèt adan bouden

I za ba-mwen pawfwa

 • bòn imè ek bonnè
 • lespri-klè ek limiè
 • ladjèwté ek lajwa
 • lakonstans ek lafwa

I za an lo dot fwa

 • loché ek maté-mwen
 • lévé ek fésé-mwen
 • défonsé ek danmé-mwen
 • makaté ek matjilpaté-mwen

I za ba-mwen souvant fwa

 • lanmou ek lanmitjé
 • ti-chou ek bel pépé
 • kalen épi kado
 • karès épi belbo

I za pliziè fwa

 • dékalbiché ek dékalé- mwen
 • déchèpiyé ek déchiktayé -mwen
 • dégrenné ek démantibilé-mwen
 • dépotjolé ek débiélé-mwen

I za ba-mwen an chay fwa

 • lèspwa ek lèspérans
 • lavolonté ek larézistans
 • lanbision ek lavwa
 • lakonsians ek laviktwa

I za fè-mwen yonndé fwa

 • pasé adan vié tras
 • sibi dé mové kras
 • pasé pou an sal bèt
 • pran dlo mousach pou lèt

I za fè-mwen mil fwa

 • viv bon kon mové tan
 • ri ek pléré otan
 • vansé épi tjilé
 • alé épi viré

I za fè-mwen trant-douz-mil fwa

 • kontan’y épi pa lé’y
 • pa sa wè’y ek simié’y
 • jaja’y ek ripousé’y
 • détesté’y ek adoré’y

I sé kisa ? I sé kimoun ? Di mwen an fwa…

 • I salop I lachans
 • I ch Man Bans
 • I senbot I damou
 • I ch Manman Doudou

I LAVIYA !

Daniel M. Berté 101120