Gadé an kovinman

— Par Daniel M. Berté —

Sizé anlè balkon an-mwen
Pou palé kon gwadoupéyen
An ka gadé douvan an-mwen
Lé piébwa man ni o jaden

Man ka wè an pié-friyapen
Ki ni fèy akondi lanmen
Epi an bel pié-tomaren
Dontotjèl lé fwui man anmen

Man ni an pié-bannann planten
Biennantandi dé pié-tinen
Ka ba-mwen fig-mi lé maten
Man ka manjé lè mwen a jen

Lè man ka gadé jik o lwen
Lé ti-prin jòn an pié-mouben
Ki ka mennen an lo yenyen
Ki ka rasanblé an lésen

Basignak ki ké bon mwad jwen
Ki ka’y tonbé kay lé vwazen
Tjénèt pou tjwiyi a lanmen
Ou ka savouré plen bouden

Chaten’y ki bagay man anmen
Ka raplé-mwen lé tan zansien
Pou katrè épi lé kouzen
Nou té ka jwenn kay Ton Jilien

Noni ki yo kriyé ponm-chien
Ki bon pou kolik ek mal-ren
Korosol : fèy-li pou benyen
Lé ti-manmay lè yo banben

Man konfiné pa bò kay-mwen
Pou sa protéjé tout pèp-mwen
Man ka aprésié piébwa-mwen
Yo sé jalon an lavi-mwen

An bel gadé ba fanmi-mwen
Tati tonton marèn paren
Moun lopital épi mèdsen
Tout travayè ki ka trimen

Man gadé tou jaden tjè-mwen
Man tjwiyi fwi pié-lanmou-mwen
Ki zwézo ki adan siel-mwen
Ka’y pòté ba Matinik-mwen
Daniel M. Berté 30420