Dlo di Gògò

— Par Daniel M. Berté —

Mwen Gògò an swèfad
ka atann an gout-dlo
kon tala Max Ripon
té wè an balansman
an bòdaj an goutyè
ek té chapé désann
frakasé kò’y atè
ek ki soley brilant
mofwazé an vapè
Man tris dann… Sa vré…

Mwen Gògò an espérad
zel an kwa
jounouyé pyé kayé
ka prédyé sipliyé
manman-mwen Lanati
Ki an gout-lo vèglé
soley chofant-brilant
tonbé jik an gòj-mwen
Ek wouzé laswef-mwen
Man swef dann ! An vérité !

Mwen Gògò an délirad
ka di jiré-kraché
ki sé malédision
ki ka fè ki lapli
ka rifizé tonbé
tjidonk konsékantman
si pa ni an gout-dlo
an wobiné lézòm
sé pou sa pini-yo
pou kouyonnad yo fè
Man fou ? A dévlopé…

Daniel M. Berté 140524