Dé rèbel

— Par Daniel M. Berté —

An gran neg lévé an wayom Dawomé
Pou afronté solda mové lawmé fransé
Ki té sòti lotbò pou té kolonizé
An péyi éti moun té za an libèté

Non’y sété Prens Kondo ki vin Wa Béyanzen
I pran zanm pou lité, mété kò’y a goumen
Lè’y té lé négosié, menm manniè ki Tousen
YO tjenbé’y, ekzilé’y adan Matnik o lwen

Lè’y rivé Matinik an péyi dominé
Dan la popilasion i viv yonndé lanné
Riviré an péyi’y, sé sa’y té ka mandé
Men i fini pa mò, koté lavil d’Algé

Etiomi, Sénnocom, Ménousoué, Dononcoué, Klan Béyanzen Matnik
Mécougnon, Kpotassi, Abopanou, Klan Béyanzen Matnik
Ouanilo, Adandédjan, Pierre Fanon, Falégué, Klan Béyanzen Matnik
Frédéric, Gabriel, Andréa, Klan Béyanzen Matnik

An lot gran neg lévé lot koté Latlantik
Sézè! An mapipi an konba politik
An sakré met-matjè an domenn powétik
Ki pòté an fon tjè’y, Matinik épi Lafrik

Dan « Kayié pou an déviré o péyi bòkay »
I fè lapowézi monté an fétay-kay
Sa sé an bel flanbo pou gran-moun kon jenn-bray
Ki pou sèvi djidans pou tout kalté manmay

Dan liv nonmen « Diskou anlè Kolonializm »
I montré méchansté tout lé zenpérializm
Dénonsé malfèzans, kontel ki le rasizm
An lo dot mové bet kontel « isaloprizm »

Kadas, Fewman, Kow pèdi, Sézè matjé sa tou
An tanpet, Mwen laminè, An sézon o Kongo, Sézè matjé sa tou
Chien té ka pé, Tousen Louvèti, Soley kou koupé, Sézè matjé sa tou
Let ba Moris Torez, Lé zam mirakilez, Trajédi wa Kristof, Sézè matjé sa tou

Sé gras a Balizay an komin Sentespri
Man jwen an frè Bénin yo kriyé GBaguidi
Nou palé diskité anlè lapowézi
Ansanm nou désidé matjé épi ékri

An chèchan dé bagay ki nou té ni a dé
Sa fè-mwen kabéché anlè la « Négrité »
Man jis fè dé mo-nef : « Martinikafrikté »
An term d’égalité « Afrikmatnikité »

Daniel M. Berté