Brè-manjé an dlo

— Par Daniel M. Berté —

Lé komin-frè Matnik té fè bel projé
Pou vakans 2020 yo fè an gran sanblé
Yo chak té pou pòté brè épi manjé
Kalké anlè non-yo, ki té pou ka rimé

Gwanriviè sété ji prin-sitè
Makouba dé fétou chokola
Baspwent ven boutèy labsent
Loren té pou mennen bouden

Marigo sété brèt mango
Sentmawi an zafè titiri
Trinité té pou pòté donbwé
Wobè mennen bel penrobè

Franswa kannari yanm-sasa
Voclen an migan friyapen
Sentann senk bidon ji kann
Maren sé frikasé lapen

Lavièpilòt pwason an papiyòt
Sentlis li, sé djol-poliyis
Dianman ka’y mennen toloman
Ansdawlé an bèl blaf milé

Twazilé an dob kouwoné
Lavièsalé viann-kochon salé

Sentespwi ka’y mennen lozi
Dikòs sé an bon féròs

Lanmanten an toufé-rétjen
Gromòn li, sé bannann-kòn
Senjozèf an bon soup pié-bèf
Foyal ka’y wousi viann-chouval

Chèlchè sé dis bidon plantè
Kazpilòt twa pannié djolpòt
Bèlfontenn dé bonm chatenn
Karbé pou mennen sorbé

Mònvè li, sé fig-désè
Fonsendini kat mawmit diri
Senpiè an ti bouva antiè
Mònwouj twa fétou pwa-wouj

Lajoupabouyon an gran koubouyon
Préchè li, ka’y mennen tjès labiè
Yo piès pa palé mennen dlo-brè
Yo tout té za ka filé lang-yo

Elas manmay, trant-kat fwa élas
Kovid 19 rivé ek kasé projé-a
Gran brè-manjé pasé-pa-may
Tout krab-la mò an bari-a

Daniel M.Berté 280820