Aniversè « Yonndé timo kréyol » anlè Super Radio

— Par Daniel M. Berté

Yonndé timo kréyol anlè Super Radio
Ou ka tann lé Lendi Merkrédi Vandrédi
Ni sijé ka touché listwa lasosiété
Ni sir laliwondaj lajwa lanmò lanmou
Di tousa ka touché lavi lé zet vivan
Ek tout palé ki fet sé adan lang kréyol

Travay-la koumansé an Lendi 16 Oktob
I ni katran di sa, tjidonk Dé mil diset
Misié Estéfen Jan siper-animatè
Ouvè lézond pou nou pé palé an kréyol

Kréyol ki sé lang-nou ka fè ki nou sé nou
Rasinen an kò-nou an tjè-nou an nanm-nou
Eléman potalan ki ka striktiré-nou
Yè jòdi kon dèmen ka tjenbé-nou an lin
Ouvè anlè limond épi limanité
Liennen épi tousa ki yo ka kriyé moun

Apré lekti an teks Daniel Berté matjé
Ni an moman échanj épi lanimatè
Lé kòmantè ka fet anlè tem ki trété
Ek souvan ka pòté anlè laktualité

San fébli san moli nou ka trasé larel
Uni kon lé senk dwet ka formé an lanmen
Pou-nou pé ba an pal a sa ki ka pijé
Ek fè dot pran konsians ki nou sé an fanmi
Rich di sa nou konnet ek ki nou ka transmet

Rich di volonté-nou vréyé Kréyol douvan
Adan sa yo kriyé le konser-dé-nasion
Douvan nou ka pousé’y pou i pa disparet
Isiya kon ayè jòdiya kon dèmen
Oblijé i ka’y viv ek i ka’y toujou la

Daniel M. Berté 161021