Vidé TCSP

— Par Daniel Berté —

An bann Kokofiolo ka désann wè vidé

Yo alé a Carrère pou pran TCSP

I té za ni a bò twa boug Brosé-kléré

Ki té ka bay lavwa ek ki té ka chanté :

« Chofè ! chofé ! démaré TCSP ! » (dé fwa)

Laré L’AéroportTravesti batjé

épi kat ti Djab-wouj dan an sel wélélé

Chofè-a ka atann i pa lé bay alé

Lé zòm enpasianté rikoumansé chanté :.

« Chofè ! chofé ! démaré TCSP ! » (dé fwa)

An estasion Lézarde, sa té za ka chofé

Mariya’n-lapo-fig ek Matlo-sou monté

Pli ba a Acajou Filé-kouto grenpé

épi yonndé Malpròp ki té za ka chanté :

« Chofè ! chofé ! démaré TCSP ! » (dé fwa)

Rivé Californie an Papa-djab pwenté

A Chateaubeuf pli lwen sé tout an Troup-a-pié

Morne Calebasse Ladjablès rivé bien makiyé

Adan lotobis-la tout moun té ka chanté :

« Chofè ! chofé ! démaré TCSP ! » (dé fwa)

KerlysLòm-san-tèt ki fè sin aresté

A la Croisée Manioc Mas-lanmò ki batjé

Ek a Maurice Bishop twa Makoumè antré

A François Mitterand yo kontinié chanté :

« Chofè ! chofé ! démaré TCSP ! » (dé fwa)

A laré Pointe Simon lé zòm di kontinié

Ek rivé Almadies tout moun-an débatjé

Karolin-zié-loli té la ka espéré

Epi Moko zombi, yo osi pran chanté :

« Chofè ! chofé ! démaré TCSP ! » (dé fwa)

Yo suiv group Bòdkannal ki té an tèt vidé

Pa koté Caraïbes Nèg-gro-siro rivé

Yo kwazé dé Bradjak té ka akséléré

Yo gadé menm tenmpo, mé pli fò yo chanté :

« Chofè ! chofé ! démaré TCSP ! » (dé fwa)

Zòm-dargil pli lwen té la pa ka boujé

An Mèdsen-lopital té tou sel bò Lalvé

Ka gadé an Bwabwa té ka sanm an bétjé

Kokofiolo tou, ansanm té ka chanté:

« Chofè ! chofé ! démaré TCSP ! » (dé fwa)

Daniel M. Berté 080117

* An Italik sé lé personaj TCSP, ( kivédi : Traditionnel Carnaval de Saint-Pierre), plis yonndé zòt

* An gra sé lé estasion TCSP, ( kivédi : Transport en Commun en Site Propre), pou désann an vil

* Kokofiolo : moun ki ka gadé vidé kannaval