Étiquette : EBION Roger

Krey Matjè Kréyol Matinik (KM2): Pawol fondas

Atè Matinik, lè ou pran tan gadé, ou andwa wè ni an bon enpé matjè-pawol ek adan yo, ni yonndé éti moun andéwò péyi-a konnet.
Men tan lavérité rivé ! Dapré an konpangni moun, sé yenki nan lang fransé matjè ka matjé : sa pa vré pies toubannman ! Nan péyi-nou an, anlo matjè ka matjé pawol-yo nan lang kréyol-la.
Asiré pa pétet ni pawol ki matjé nan lang fransé épi ni pawol ki matjé nan lang kréyol, é lè nou ka di sa, sé pa pou mété fas a fas, akwèdi dé kok-djenm adan an pit, sa ka matjé fransé épi sa ka matjé kréyol . Nou pa dakò pies épi model ladjè-tala davrè anlo adan nou ka matjé kréyol, ka matjé fransé.
Men jòdijou fok nou gloriyé an manniè espésial, pawol-matjé nan lang kréyol la pas souvanman – tro souvanman – ba anlo moun, pawol-matjé nan kréyol, sé ayen menm.
Sa vré ! Nou tout, nou pa anlé menm larel politik, menm larel filozofik ; nou pa ka matjé kréyol la silon menm kanman-an men padavwa nou ka vréyé douvan nan lang kréyol la, istwè-long, istwè-kout, plodari, powézi, kont, pies-téyat, sé rivé tan-an rivé pou nou liannen..

→   Lire Plus