Pawol zwézo

— Par Daniel M. Berté —

Anlè an fil pozé
Dé zwézo ka kozé
Man la man ka gadé
Epi man ka kouté

Lé dé ka milanné
Yo ka réflèksionné
Ka jis filozofé
Anlè moun ankazé

« Viris kovid rivé
Moun blijé konfiné
Pas zafè-yo mélé
Mi yo tout anmèwdé

Ni ki Kovid chayé
Dot lopital kouché
Lé swagnan débòdé
Boul moun tèwbolizé

Lanmen fo yo lavé
An koud fo étèwnié
Pad ti-bo ni kolé
A an mèt fo rété

Pou ay chèché manjé
Mi yo ka fè latjé
Ni ki ka paniké
Lé viv yo ka stoké

Aprézan yo masqué
Akondi chien mové
Menm si yo pa chenné
Bòkay fo yo rété

Men ni ki antété
An driv yo lé alé
Jandam ka jis mélé
Pou kontravansionné

Entjèt ni ka sonjé
Lè pou dékonfiné
Ka rézolisionné
Dèmen fòk sa chanjé

Bien fò nou pé chanté
San kout fizi pété
Yo pa ni dwa chasé
Pou nou sé Libèté »
Daniel M. Berté 60520