Matjé kréyol

— Par Daniel M. Berté —

Tjenbé pòtplim épi matjé
Matjé an kréyol anlè papyé
Matjé pou di Manmanw tousa ou anvi diy
Tout lanmou kiw ni ba’y

Tjenbé pwentbik épi matjé
Matjé an kréyol anlè kayé
Matjé pou di Papaw tout rikonésans-ou
Pou chimen i montréw

Tjenbé istilo épi matjé
Matjé an kréyol anlè kawton
Matjé pou di frèw ek sèw tousa ka fè
Nannan-koko la fraternité

Tjenbé lakré épi matjé
Matjé an kréyol anlè awdwaz
Matjé pou di tout yich ki sé bon valè
Ka trasé bel pasaj laviya

Tjenbé kréyon épi matjé
Matjé an kréyol anlè bristòl
Matjé pou di zanmiw ki sé lésans-sièl
Ka fè tounen motè lanmitjé

Tjenbé chabon épi matjé
Matjé an kréyol anlè masonn
Matjé pou di pèp-ou ki sé la lit ansanm
Ki ka limen limyè Libèté

Tjenbé penso épi matjé
Matjé an kréyol anlè tablo
Matjé pou di Bondié, Ala ek Dja
Tout lafwa ki moun ni an la divinité

Tjenbé dwèt épi matjé
Matjé an kréyol anlè klavié
Matjé pou di ba tou lé zòm
Arété konba ek ladjè

Tjenbé lespriw épi matjé
Matjé an kréyol adan fon tjèw
Tout bon ek bel rézolision
Pou tjenbé rèd anba sièl blé-a

Tjenbé dézoutwa mo épi matjé
Matjé an kréyol pou di tout moun
Ka viv tout-oliwon latè
Ki sé lanmou ki mèt-afè