Manman éléman

— Par Daniel M. Berté —

An manman sé lé kat éléman
Ki ka liennen ansanm
Pou pé ba-nou lavi… An lavi lanmou

An manman sé dlo
Sé lè’w swef ou ka wè potalans-li
Dlo sé lavi… Donk Manman sé lavi

An manman sé difé
Sé lè’w fret ou ka wè nésésité’y
Difé sé lavi… Donk Manman sé lavi

An manman sé lè
Sé lè’w ka toufé ou ka konprann wol-li
Lè sé lavi… Donk Manman sé lavi

An manman sé latè
Sé lè’w pèdi’y ou ka konprann valè’y
Latè sé lavi… Donk Manman sé lavi

An manman sé lé kat éléman
Ki ka liennen ansanm
Pou pé fè lavi-nou… An lavi lanmou

Daniel M. Berté 280521