Lòm o 7 non é dè pousièw

(Pou an sonjé ba Xavier Orville ki pati Abolay an 19 Août)

—Par Daniel M. Berté —
An nonm pasé 7 non… Chak fwa van té pasé, i té ka chayé’y kon lapousiè pou’y té touvé an lòt non :

1er Non : Doméyis lè’y té mako, krèm a lavaniy

2ème Non : mi lè’y té réjisè ronm ba Laréji

3ème Non : Michel lè’y té djérié-silèks ka réyé fè

4ème Non : Fabien lè’y té ka siré sol fasil-a siré

5ème Non : Solini lè’y té ni otan ki lè’y pa té ni

6ème Non : Lasaro lè’y té la kon lè’y pa té la

7ème Non : Sidné lè’y té sik sosé dan siwo

 Epi Lé 7 silab ka koumansé lé 7 non, i fè 7 pawtision pou di an chantan 7 fwa non ba lé 7 zotorité ki sui :

1er Non : ba misié Monségnè Do ki pa sav a ki lè

2ème Non : ba misié Limè ki pa janmen a lè

3ème Non : ba misié Préfè Mi ki san fouté di lè

4ème Non : ba misié Konmisè Fa ki la ka véyé lè

5ème Non : ba misié Protjirè Sol ki la ka konté lè

6ème Non : ba misié Profésè La ki ka kalkilé lè

7ème Non : ba misié Doktè Si ki ka gadé ki lè

Lè bal fini, i pran non lapousiè ki vé di Anj : Anj devoun kafé de siwo, lapousiè mal-milé, siyak melon ba’y non vakabon.

Lè violon dan sak, i pa té pé di non ba misié Foséyè…

Daniel M. Berté 140819