Lé krabè

— Par Daneil M. Berté —

Yo adan amak-yo, ka fè sièst an pliyan
Ka menyen bouden-yo, ka révé bien kontan
San an sel ti sonjé ba lé boug ka pran krab
Pou yo sa dijéré an bon matoutou-krab

Tewtilien Lanmanten ki di i chef krabis
I ni ganm an zafèy, Misié sé an awtis
Bòt, sak épi koutla, épi osi limiè
San bliyé lé zapa ek siwtou bon ratjè

Adriyen Omaren ka chasé tout lanné
I ka di kòy krabiè, ka nouri say tchenbé,
Ek ka vann o moman ki tout kliyantel-i
Ka vini pou achté pa bò lapòt kay-li

Yo kanmarad Jilien ka di kòy krabiològ
Menmsi say za matjé sé koumansman prològ
An tèz anlè lé krab, men dépi si lontan
Ki djendjennè admèt ki misié dro savan

Tou lé twa yo rayi Lisien di Bonmbima’n
Lé rigolè pou ri simié di Zonbima’n
Sé yen ki bonm flaytox i sèvi kòm zouti
I sanm chouval-Bondié, pa méchan, ka fèw ri

Ba sé kat boug tala ek lé zòt chasè tou
Zòt man kriyé krabè, amatè matoutou
Fòk ni rikonésans ba yo pou dé lendi
Nichè ek manjè krab, di-yo an gran mèsi
Daniel M. Berté 150516