Kréyasion Lom

Pou la JML, Jounen Mondial de Lom 19 Novanm

— Par Daniel M. Berté —
Mondié pran yonndé atom
Pou’y té sa fè an kréyom
Ek anlè papié chef majòwdom
I désiné an kalté gnom
Ki té ka sanm an ti rizom
Epi an tet won kon an pom

I pa té kontan di bonom
Ki fè’y pansé a an fantom
I té lé éfasé nostrom
Mé kòm i pòkò té ni gom
I alé chèché yonn a Rom
Ek profité fè an ti som

Mèt Lisifè chef majòwdom
Ki té osi gran ékonom
Awtis-skilptè a gran diplom
Réyalizé épi lawjil, désen le Kréyatom
Mété’y o fouw épi dé kromozom
Ek batizé sa’y fè : Bèlom

Mondié lévé-faché, di « Sapristom ! »
Ek épi an kout pié, chasé’y di Dom
Ek I di : “Sé mwen ki le gran Kréyatom
Sé mwen ka nonmen sa’w fè-a : Lom”.
Mwen, man ka kabéché anlè an aksiom

Ka di: « Sé an séri lérè ki ba’y Lom »

 

Daniel M. Berté 191119