Irmaria ! M… !

(Mim !, pou Manma’y matjilpaté Lakarayib)

— Par Daniel M. Berté —
 

Irmaria
masakré
moun
ek mété
maléré
an mékontans

Machwè mòwtel ! Mawon méchanstèz!
Mach !

Machapia malélivé ! Mawon
méchanstèz! Mach !

Maboya maléfik! Mawon
méchanstèz! Mach !

Irmaria matjé mémwa-mwen
menm !

Irmaria méprizab « m’a
mouri »

Men, manma’y
ki pa mò, mété zòt an mouvman…

 

Irmaria mawtirizé moun
ek mété maléré madjendjen

Malaba malonnèt !! Mawon
méchanstèz!! Maach !!

Mamout mastòk !! Mawon
méchanstèz!! Maach !!

Mastodont mové !! Mawon
méchanstèz!! Maach !!

Irmaria matjé
mémwa-mwen menm-menm!!

Irmaria méchant « t’a
mouri »

Men, manma’y ki
pa mò, mété zòt an mannèv…

 

Irmaria makaté mézon
moun ek mété maléré an mizè

Machin maboul !!! Mawon
méchanstèz!!! Maaach !!!

Matadò malsèn !!! Mawon
méchanstèz!!! Maaach !!!

Majolèz mèt-savann !!! Mawon
méchanstèz!!! Maaach !!!

Irmaria matjé
mémwa-mwen menm-menm-menm !!!

Irmaria mizérab « l’a
mouri »

Men, manma’y
ki pa mò, mété zòt an manniman…

 

Irmaria malmennen mantal
moun ek mété maléré an malchans

Malaksèz maltrétant !!!!
M
awon méchanstèz!!!! Maaaach !!!!

Matratjèz malvéyant !!!!
M
awon méchanstèz!!!! Maaaach !!!!

Malfentèz malfèzant !!!!
M
awon méchanstèz!!!! Maaaach !!!!

Irmaria matjé
mémwa-mwen menm menm-menm-menm !!!!

Irmaria modit « lé z’a
mouri »

Men, manma’y
ki pa mò, mété zòt an mouvman…

 

Daniel M. Berté
200817