Dé mil dis-nef

— Par Daniel M. Berté

-twa mo a sonjé pou la nouvel ané
Mil jouwé de manman sa pito ka blésé
Dis ti souriw-souriw vo mié pou moun kalmé
Nef fwa siw dis sa bon pou pé sa akòwdé
 
lè sa préférab ki ou bien katjilé
Miltipliyé vié jès pa ka fè progrésé
Diskòd épi konba sé sa sa ka menné
Nef-ou ou ka izé, dézod ou ka mété
 
jà-pou-yonn fo sav ki pawol déplasé
Milan épi kankan, tousa ka dénigré
Diskouw san pié ni tet sa pa ka fè vansé
Nef oben vié manniè, zot sav sa ki vo mié
 
sidé donk an fwa pou la nouvel ané
Milité an favè pé ek fratewnité
Distribié bon lanmou pasé zot dékalé
Nef ti belbo méyè ki an kalot faché

maré lespri-nou pou nou pé sa vansé
Mil million an poch-ou pa ka ba’w la santé
Diskité épi lot san janmen koléré
Nef fwa man ka di zot bòn épi bel lanné

Daniel M. Berté 10119